Rechtbank, meervoudige kamer, politierechter of onderhoud bij de officier van Justitie
Strafrecht

Een procedure voor de politierechter of zelfs meervoudige kamer is iets wat de meeste mensen gelukkig niet of slechts incidenteel meemaken. Als u echter toch een dagvaarding ontvangt of verwacht te krijgen is het des te meer van belang (en geruststellend) om u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goede verdediging. Wij kunnen u bijstaan in alle fases van het strafproces en overleggen graag over het kiezen van een strategie, waarbij uw belang voorop staat. Uiteraard lichten wij u daarbij voor, over de te verwachten reactie, bij de keuze voor een bepaalde strategie. Wij beschikken hierbij niet alleen over kennis, maar ook over jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht.

Zowel mr. J.G. Schmidt als mr. E. van Meeteren verrichten strafpiketdiensten (consultatie bijstand, bijstand bij verhoor en bijstand na inverzekeringstelling, bijstand bij de rechter-commissaris en raadkamer), waarbij mr. van Meeteren ook minderjarigen mag bijstaan. Uiteraard betekent dit dat zij hun specifieke kennis op het gebied van het strafrecht en het specialisme strafrecht voor minderjarigen goed op peil te houden.

Bij Buers advocaten behandelen we zowel zaken voor de meervoudige kamer als zaken bij de politierechter, maar  wij gaan ook met u mee als u wordt uitgenodigd bij de officier van Justitie voor een onderhoud over een algemeen of over een verkeersdelict.

Jurgen Schmidt
Elisabeth van Meeteren