Personen-en familierecht

Onder het personen-en familierecht vallen verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de echtscheiding, verbreking samenleving, kinder/partneralimentatie, verdeling, gezag en omgang, bewind, curatele en mentorschap. Dit zijn onderwerpen die veel invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. Materiële en immateriële belangen staan soms lijnrecht tegenover elkaar, waarbij emoties vaak invloed hebben op het handelen van partijen. Juridische bijstand en advies is mede om die reden noodzakelijk. Buers Advocaten kan u juridisch advies geven bij de vele vragen die op u afkomen bij bijvoorbeeld de door u voorgenomen echtscheiding. Hier komen immers heel wat zaken bij kijken. Wij staan u terzijde in het gehele juridische proces. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, of een echtscheidingsconvenant. Ook kunnen wij een alimentatieberekening maken, u helpen bij het aanvragen van gezag of u bijstaan bij een procedure omtrent naamswijziging.

Doordat het personen-en familierecht diep kan ingrijpen op uw leven, bent u bij Buers Advocaten op het juiste adres door de nauwe betrokkenheid van onze personen- en familierechtadvocaten. Wij proberen – uiteraard in onderling overleg met u – om eerst zonder tussenkomst van een rechter tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij ons sterk maken voor uw belangen in een gerechtelijke procedure. Mr. van Meeteren is naast advocaat ook mediator op ons kantoor, hetgeen soms een betere weg is om te bewandelen.

Voor een persoonlijke aanpak bij uw vraag omtrent het personen- en familierecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten mr. Schimdt en mr. van Meeteren.

Jurgen Schmidt
Elisabeth van Meeteren