Vastgoedrecht / Huurrecht

Het vastgoedrecht omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met onroerend goed. Het is een dynamisch rechtsgebied waarbij juridische expertise steeds belangrijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan de juridische aspecten die aan de orde komen bij verkoop, koop, pacht en projectontwikkeling. Er kunnen uiteenlopende geschillen ontstaan binnen het vastgoedrecht, bijvoorbeeld over:

  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht
  • Burenrecht
  • Contracten
  • Vergunningen
  • Aansprakelijkheid
  • Opstal
  • Hypotheekrechten

Een belangrijk onderdeel binnen het vastgoedrecht is het huurrecht, hetgeen eveneens een levendig rechtsgebied is. Het huurrecht gaat over het samenspel van regels op het gebied van huur, waarbij de verhuurder de huurder het gebruik van een zaak verstrekt en de huurder de verhuurder een tegenprestatie biedt. Indien aan deze kenmerken is voldaan, dan is er sprake van een huurovereenkomst en zijn de regels van het huurrecht van toepassing. Hierbij kan het om verschillende soorten van huur gaan, zoals huur van woonruimte, huur van (middenstands)bedrijfsruimte en huur van overige bedrijfsruimte.
Buers Advocaten staat binnen het huurrecht zowel verhuurders, huurders alsmede onderhuurders bij, bijvoorbeeld bij geschillen over overlast, huurprijzen, beëindiging van het huurcontract, wanbetaling, appartementsrechten, indeplaatsstelling en alle andere aspecten van het huurrecht. Wij begrijpen namelijk goed wat voor impact een huurgeschil met zich kan brengen.

Mr. Schmidt en mr. Buers volgen de vele ontwikkelingen op het gebied van het vastgoedrecht/huurrecht op de voet, waardoor zij u graag meer willen vertellen over uw rechten en verplichtingen. Heeft u hierover vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag bij.

Jurgen Schmidt
Ed Buers