Verbintenissenrecht

Een verbintenis is een rechtsbetrekking ofwel een vermogensrechtelijke band tussen partijen. Vrijwel iedereen heeft wel eens te maken gehad met het verbintenissenrecht. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst of verkoopovereenkomst. Een verbintenis kan ook ontstaan zonder dat twee partijen iets zijn overeengekomen, terwijl de één wel degelijk iets moet doen of nalaten waar de ander recht op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onrechtmatige daad of zaakwaarneming. Een verbintenis kan derhalve op verschillende manieren ontstaan en bovendien kan een verbintenis verschillende discussies met zich brengen. Zo is het mogelijk dat in een overeenkomst onduidelijke, onvolledige of onjuiste bepalingen staan waardoor er onenigheid ontstaat omtrent de uitleg daarvan. Ook kan het voorkomen dat één van de partijen de gemaakte afspraak niet nakomt. In dergelijke situaties is het goed om u te laten bijstaan door een advocaat.

Buers Advocaten heeft veel ervaring in het geven van juridisch advies alsmede in het procederen omtrent verbintenisrechtelijke geschillen. Het verbintenissenrecht vormt een belangrijk onderdeel van onze praktijk. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende vraagstukken, doch niet uitsluitend, over:

 • Koopovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Wanprestatie
 • Onverschuldigde betaling
 • Aansprakelijkheid en schade
 • Incasso’s
 • Ontbinding
 • Vernietigbaar en nietigheid
 • Opschorting
 • Precontractuele fase
 • Regres
 • Schuldeisersverzuim
 • Retentie
 • Vertegenwoordiging / volmacht

Mocht u vragen hebben over rechtsbijstand in het verbintenissenrecht, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten, mr. Schmidt en mr. Buers.

Jurgen Schmidt
Ed Buers