Dag van het Erfrecht

De Vereniging Erfrecht advocaten Nederland roept ieder jaar één dag uit tot Dag van het Erfrecht.

Op die dag maar ook op alle andere dagen van het jaar zal mr. E.T.W. Buers,(uw) VEAN advocaat, bij ons op kantoor vrijblijvend telefonisch advies en informatie aan u geven over (uw) erfrecht-vragen.

vragen zoals vragen over aanvaarding, verdeling, vereffening van de nalatenschap en vragen zoals: Wie is er eigenlijk erfgenaam en wat zijn de rechten en verplichtingen van een erfgenaam?, Wat doet een executeur ? Hoe wordt hij of zij aangesteld en hoe ontslagen? Wat is de legitieme portie?, wat zijn legaten?, wilsrechten?, bewindvoering?, wat is een ouderlijke boedelverdeling?, wat valt er onder inbreng? en wat onder giften? en wat is versterferfrecht eigenlijk?

Voor uw algemene, maar ook uw specifieke vragen kunt u terecht bij mr. E.T.W. Buers.