Dag van het Erfrecht 20 maart 2020 en Corona

Vrijdag 20 maart 2020 is door de Vereniging Erfrecht advocaten Nederland uitgeroepen tot Dag van het Erfrecht.

Op die dag zal mr. E.T.W. Buers,(uw) VEAN advocaat, tot 12:00 op kantoor zijn en gratis telefonisch advies en informatie geven over (uw) erfrecht-vragen.

U kunt vanwege het corena virus, vandaag toch niet zomaar bij ons binnenlopen, met uw vragen over aanvaarding, verdeling, vereffening van de nalatenschap.

Heeft u vragen zoals: Wie is er eigenlijk erfgenaam en wat zijn de rechten en verplichtingen van een erfgenaam?, Wat doet een executeur ? Hoe wordt hij of zij aangesteld en hoe ontslagen?

Wat is de legitieme portie?, wat zijn legaten?, wilsrechten?, bewindvoering?, wat is een ouderlijke boedelverdeling?, wat valt er onder inbreng? en wat onder giften? en wat is versterferfrecht eigenlijk?

dan kunt u met uw algemene, maar ook uw specifieke vragen terecht bij mr. E.T.W. Buers. Ook volgende week zal mr. E.T.W. Buers op de ochtenden bereikbaar zijn om uw vragen vrijblijvend te beantwoorden.