Ed Buers


Ed Buers is sinds 1977 als advocaat werkzaam bij Buers Advocaten. Hij heeft meer dan 40 jaar praktijkervaring. Naast zijn studie burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam is hij later afgestudeerd in het notarieel recht. Hij is sedertdien ook notarieel jurist.

Ed concentreert zich hoofdzakelijk op erfrechtelijke kwesties en wat daarmee samenhangt. Daarnaast houdt hij zich bezig met boedelscheidingen en beweegt hij zich in het verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en pensioenrecht.

Sedert april 2015 is Ed lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland VEAN (www.vean.nl). Om lid te zijn van de VEAN moet men aantoonbaar kennis en ervaring hebben in het erfrecht en voldoen aan hoge toelatingseisen. Op deze manier vormt de VEAN een kwaliteitswaarborg.

Ed nodigt u uit om als er vragen rijzen in de erfrechtelijke sfeer, daarover contact met hem op te nemen. Dat kunnen betreffen zowel juridische als praktische kwesties. Bezien wordt waar in dat geval uw rechten en verplichtingen kunnen liggen.

Belangrijk is om tijdig informatie, advies en hulp te vragen om escalatie te voorkomen.

Indien u ook maar enigszins twijfelt over uw erfrechtelijke positie, kunt u iedere werkdag vrijblijvend contact opnemen met Ed voor het maken van een afspraak.

Stuur direct een e-mail buers@buersadvocaten.nl of bel 0224-21 24 96.

mr. E.T.W. Buers

“Bel voor een gratis 30 minuten kennismakingsgesprek naar 0224-212496. Gefinancierde rechtshulp mogelijk.”