Kosten

Uitgangspunt is dat de kosten voor de cliënt zoveel mogelijk worden beperkt. Ons uurtarief hebben wij weer bepaald op € 142,- per uur exclusief btw (Dit is € 171,82 inclusief btw).  Op verzoek kunnen speciale uurtarieven en vaste honorarium afspraken worden gemaakt in sommige zaken. In een aantal gevallen is het voor particulieren mogelijk om met subsidie te procederen op basis van gefinancierde rechtshulp (ook wel pro-deo basis genoemd).