Buers Advocaten gebruikt de spreekruimte in het Slot van Schagen tevens voor mediation.

Mediation past bij de huidige ontwikkeling van conflictoplossing. Bij mediation komen alle partijen bij elkaar en wordt de kwestie die partijen verdeeld houdt middels een tafelgesprek besproken onder begeleiding van een onpartijdige mediator.
De ruimte binnen het Slot van Schagen is daar de ideale plek voor.

Het voordeel van mediation is dat het conflict sneller kan worden opgelost dan wanneer het voor de rechter komt en dat partijen zich veelal beter kunnen vinden in de uitkomst daarvan.

Buers Advocaten biedt mediation aan op de navolgende terreinen:

  • mediation in het personen-en familierecht
  • mediation bij burengeschillen
  • mediation bij zakelijke conflicten
  • mediation bij conflicten met school/onderwijs