Mediation is naast rechtspraak een vorm van conflictoplossing.

Bij mediation komen partijen bij elkaar en wordt de kwestie die partijen verdeeld houdt besproken. Dit gebeurt onder begeleiding van een onpartijdige daartoe opgeleide mediator, die gestructureerd met partijen onderzoekt wat ieder van hen bij het oplossen van het geschil het belangrijkste vindt.

Er zitten grote voordelen aan mediation.

Eén van de voordelen is dat het geschil meestal (veel) sneller en met meer begrip voor elkaars belangen kan worden opgelost. Dit geldt zeker in vergelijking met een procedure waarbij de rechter wordt gevraagd beslissingen te nemen. Het is ten opzichte van procederen ook beslist minder duur. Partijen vinden zich bovendien vaak beter in de uitkomst en de relatie van partijen loopt minder schade op, waardoor men na de mediation soms ook verder kan met elkaar. Dit laatste is bij bepaalde soorten van mediation, zelfs een doel op zich, bijvoorbeeld wanneer ouders als partners uit elkaar gaan, maar wel als ouders verder willen.

Buers Advocaten biedt mediation aan op het terrein van:

  • het personen-en familierecht

Mr E(lisabeth) van Meeteren is lid van de vereniging voor Familierecht (Erfrecht) advocaten en scheidingsbemiddelaars (vFAS). Een advocaat mediator kan het ouderschapsplan en convenant met u opstellen en uiteraard ook de procedure bij de rechtbank voor u voeren.