Bij bemiddeling komt u met de andere betrokken partij bij elkaar en wordt de kwestie die u verdeeld houdt besproken. Dit gebeurt onder begeleiding van een onpartijdige daartoe opgeleide mediator, die gestructureerd met u zoekt naar de oplossing voor uw geschil en die met u onderzoekt wat voor u bij het oplossen van het geschil wezenlijk van belangrijk is. Een bemiddeling is uiteraard lang niet altijd mogelijk. Mensen moeten om te beginnen allebei openstaan voor deze vorm van conflictoplossing en zich hiervoor inzetten. 

Er zitten grote voordelen aan bemiddeling (ook wel mediation). 

Eén van de voordelen is dat het geschil (veel) sneller en met meer begrip voor elkaars belangen kan worden opgelost. Dit geldt zeker in vergelijking met een procedure waarbij partijen eigenlijk al helemaal niet meer met elkaar praten en dus ook niet meer zoeken naar de meest ideale oplossing.  De rechter is bij het nemen van beslissingen bovendien gebonden aan allerlei regels, terwijl partijen veel meer “bewegings”vrijheid hebben en dus creativer kunnen zijn, bij het vinden van oplossingen. 

Partijen vinden zich bij Mediation beter in de uitkomst, die zij immers samen hebben bedacht én de relatie van partijen loopt minder schade op, waardoor men na de mediation soms ook weer gewoon verder kan met elkaar. Dit laatste is bij bepaalde soorten van mediation, een doel op zich, bijvoorbeeld wanneer ouders als partners uit elkaar gaan, maar wel als ouders verder willen.

Buers Advocaten biedt mediation aan op het terrein van:

  • het personen-en familierecht

Mr E(lisabeth) van Meeteren is lid van de vereniging voor Familierecht (Erfrecht) advocaten en scheidingsbemiddelaars (vFAS). Een advocaat mediator kan het ouderschapsplan en convenant met u opstellen en uiteraard ook de procedure bij de rechtbank voor u voeren.

Bel (0224 212496 0f 06 -44064454 of mail mr. E. van Meeteren (vanmeeteren@buersadvocaten.nl) om te bespreken wat er mogelijk is.