Mediation is een vorm van conflictoplossing. Bij mediation komen partijen bij elkaar en wordt de kwestie die partijen verdeeld houdt besproken, onder begeleiding van een onpartijdige mediator, die met partijen bekijkt wat zij bij het oplossen van het geschil het meeste van belang vinden.
Het voordeel van mediation is dat het geschil niet onnodig groter wordt en meestal sneller kan worden opgelost dan wanneer het voor de rechter moet komen. Partijen zullen zich vaak beter kunnen vinden in de uitkomst en kunnen na de mediation positief verder met elkaar.

Buers Advocaten biedt mediation aan op de navolgende terreinen:

  • mediation in het personen-en familierecht
  • mediation bij burengeschillen
  • mediation bij zakelijke conflicten
  • mediation bij conflicten met school/onderwijs