Ondernemingsrecht

Door een onderneming worden voortduren intern en naar derden toe afspraken gemaakt en beslissingen genomen. Er spelen hierbij immers veelal uiteenlopende belangen en risico’s. Om juiste keuzes te maken is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium juridische hulp in te schakelen.

Wij kunnen u bijstaan in geschillen en andere juridische kwesties waar u als ondernemer mee te maken krijgt, zoals geschillen met debiteuren of crediteuren, het opstellen van uw algemene (betalings)voorwaarden en zo meer. Door u te laten bijstaan wordt er met u meegedacht, waardoor u zich puur kunt richten op het ondernemerschap.

Voor uw ondernemingsrechtelijke vraag kunt u contact opnemen met mr. Schmidt.

Jurgen Schmidt