Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Hierover kunnen conflicten ontstaan, bijvoorbeeld door reorganisaties, ontbinding van een arbeidsovereenkomst, concurrentiebedingen en zo meer. Vrijwel iedereen heeft hier regelmatig mee te maken waarbij er zeer uiteenlopende arbeidsconflicten kunnen ontstaan. Juridisch advies is in zo’n geval onontbeerlijk vanwege het uitgebreid karakter van het rechtsgebied. De rechten en verplichtingen binnen het arbeidsrecht zijn namelijk geregeld in verscheidene bronnen zoals in de arbeidsovereenkomst, wet, CAO, reglementen en in de rechtspraak.

Mr. Schmidt staat al jarenlang werknemers en werkgevers bij en is op de hoogte van de actuele regels binnen het arbeidsrecht. Hij is zich ervan bewust dat conflicten binnen het arbeidsrecht grote gevolgen kunnen hebben voor iemands leven. Om die reden is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies te verkrijgen zodat voor een juiste strategie wordt gekozen.

Neem voor uw arbeidsrechtelijke vraag contact met ons op, mr. Schmidt staat u graag bij.

Jurgen Schmidt