Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen, belastingaangiftes en zo meer. Bovendien moet de nalatenschap verdeeld worden. Helaas ontstaan daarbij regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers.

Belangrijk is om tijdig informatie, advies en hulp te vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt. Een erfrechtadvocaat helpt u bij de uitleg van bijvoorbeeld het testament.

Kiest u voor een VEAN-advocaat, dan kiest u voor een erfrechtspecialist. Om lid te kunnen worden van de VEAN, moet een advocaat namelijk aantoonbare kennis en ervaring hebben in het erfrecht. Hij of zij moet voldoen aan bepaalde toelatingseisen. Op deze manier vormt de VEAN een kwaliteitswaarborg (www.vean.nl).

Een VEAN-advocaat geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan voert een VEAN-advocaat daarnaast namens u een juridische procedure.

Een VEAN-advocaat heeft specialistische kennis over onder andere de volgende zaken:.
aanvaarding van de nalatenschap,
verdeling van de nalatenschap,
vereffening van de nalatenschap,
problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur,
legitieme portie, legaten, wilsrechten, bewindvoering,
ouderlijke boedelverdeling, inbreng, giften, versterferfrecht.

Op ons kantoor is mr. E.T.W. Buers een VEAN-advocaat.

U kunt vrijblijvend contact op nemen met mr. Buers.
Stuur direct een e-mail naar buers@buersadvocaten.nl of bel 0224-21 24 96.

Ed Buers