2020 en de verlaging van belastingaftrek voor partneralimentatie.

De fiscale aftrek van partneralimentatie wordt de komende jaren in een aantal stappen verlaagd. Wij kunnen (uitgaande van uw huidige situatie) voor u berekenen wat de gevolgen van deze verlaging(en) zijn en kijken daarbij uiteraard ook naar alle overige (mogelijk gewijzigde) omstandigheden, die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie. Vervolgens zullen we (indien zinvol) uw ex-partner benaderen en een voorstel doen tot het aangaan van nieuwe afspraken (voor de komende jaren). Indien dat voorstel niet wordt geaccepteerd binnen de gestelde termijn, zal een procedure tot verlaging van de alimentatie volgen. De aftrek die bestond voor het betalen van kinderalimentatie is al eerder vervallen. De aangekondigde verandering betreft uitsluitend de partneralimentatie.

Bel ons gerust (0224 – 212496) voor het maken van een afspraak.