2021 en de indexering van alimentatie (2021: 3 %)

Ieder jaar worden de bedragen voor kinder-en partneralimentatie aangepast. Voor het jaar 2021 worden de geldende alimentaties geïndexeerd met een bedrag van 3 % van het in 2020 voor u geldende bedrag. Het bedrag aan alimentatie gaat ieder jaar iets omhoog met een nieuw percentage. Partijen kunnen (in overleg) af wijken van de wettelijke indexering, maar dit gebeurt bijna niet. Wanneer er niets is afgesproken dan geldt dus de wettelijke indexering, waarmee ieder jaar de geldende alimentatie moet worden aangepast. Het indexeringspercentage voor het volgende jaar wordt meestal eind oktober van het lopende jaar bekend gemaakt. Het percentage waarmee de indexering plaats heeft is gebaseerd op het zogenaamde loonindexcijfer.

Elisabeth van Meeteren